یـہ בختر مهر ماهے

(~_^) زنــבگیــҐ פֿـاصـہ چوטּ פֿـבاҐ פֿـواستـہ ... (~_^)

یـہ בختر مهر ماهے


                   

بگید متولد کدوم ماهید ؟؟؟

 

 

:|

اونـــــــــی کـــــــه گـــــــفت تـــــــــا تهــــــــــــش هســـــــــــتم   

تهـــــــــش خــــــــــــندیدو گـــــــــفت خــــــــــالی بـــــــــــستم

 

زندگیــــم خـــاصـــه چـــون خـــدام خواســــته

 

زندگیــــم خـــاصـــه چـــون خـــدام خواســــته

 bipfa_Cap__36_.jpg - زندگیــــم خـــاصـــه چـــون خـــدام خواســــته


tags: زندگیــــم خـــاصـــه چـــون خـــدام خواســــته, avrilandnarges1, narsis, narges, avril
בُخـتـَـر بـوבלּ

 בُخـتـَـر بـوבלּ یـَـعـنے فـآجـِـعـه

 

 یَـعـنـے בَرב… 

 

 یـَعـنے عـَروسـڪِـ פֿـــیـمـہ شـبـ بــآزی…

 

 یَـعنـے…

 

 یــہ פֿــیـابـوלּِ بـے انتـهـا ،

 

یــہ پـیـاבہ رو نـمـنـاڪِ بـَعـב اَز بـــاروלּ ،

 

هـَـواے בلـگـیرِ بـَعـב از غــروبــ،

 

و یــہ בُخـتَـرِ...!

 

 פֿَــسـتــہ،

 

پـُر اَز زَخــҐ،

 

پـُر اَز آهــــــ ،

 

بـا پـاهـاے تــاوَل زَבہ 

 

ڪــہ اوלּ گـوشــہ گـوشــہ هـاے پـیـاבہ رو

 

בاره یــہ בنـیـآ פֿــاطـــراتــِ آوار شـُـבہ رو مـُــرور مــیڪــنـہ

 

 هـَـر اَز گــاهـے בور از چــشـҐ مــَــــرבُҐ

 

پـُـڪـے بــہ ωــــیـگـــارش مـیــزنـه، 

 

 حـتــے بـا بــوقِ مــاشـیـنا هـمــ ωــرشـو بـرنـمــــیگرבونـه… 
  
 وقــتــے بـــہ عـُــمـقِ فــاجــعــہ مــیرســـہ ڪـــہ

 

یــہ پـیـــرزלּ از ڪـــنـارش رَב مـیــشــہ و جــلـویِ پـاشـ تـُـفـــ 

 

 میــنـבازه و بـِـهِـش مــیــگــــه: 
  
 هـــَـــــرزه 
  
 פֿـــــــבایـــــــا
  
 اوלּ بــالـا بـالـاهــا یـــہ چــارבیــوارے ڪــوچـــیڪ

 

پــیـבا نمــیـشـہ واســـہ یـــہ בُخـتـَـرِ בلــــــــــ شِــڪـــستــہ  

 

تـا بــہ פֿــــاطــراتـــش پـُـڪ بــزنـه؟ 
  
 آخــــہ ایـــלּ پــاییــלּ آבمــاتــ

 

בوב ڪـــرבنِ פֿـــاطــراتــو هــَــرزگــے مـــیـבونــَن...!

 

 

 


tags: دختر بودن یعنی
من خاص

مـטּ مهریҐ بگذار بگوینב شیكم, احساساتیم....

مטּ \"בوستت בارم\" هایҐ را الڪے פֿـرج نمیڪنم...פֿـوבҐ פֿـاص\" NARJES “

مخاطبҐ פֿـاص“ DONYA “

رفیقاҐ פֿـاص

ڪلا פֿـاص بوבטּ פֿـاصیت منه...

 


tags: خاص
چقد دلت پره....؟

من که 3....شماچی دوسته عزیز....؟tags: چقد دلت پره
فاطمه ي زهرا
مادر 
هر کاری بکند 
بچه‌ها یاد می‌گیرند.

مثلا اگر شهید بشود... 

از زبون یه پســــــــر
يه دوس دخترم نداريم که دستشو بگيرم ببرم شمال، بعد بريم وسط دريا باهم آب بازي کنيم، و يهو يه موج بلند بياد و تو امواج محو بشه، غرق بشه، بره بميره...


بعد مام بيايم بشينيم تکُ تنها، لب ساحل؛ خيره شيم به دريا و بخونيم:


دريـــــــــــا !!
هشتميــن عشـــق مــرا بُــردي ... :)))))))

فیسبوک
فیس بوک آمریکا :

دانشمندان موفق به کشف درمان ایدز شدند !

۲۳۶۰ لایک

فیسبوک ژاپن :


دانشمندان از کاغذ کامپیوتر ساختند !

۶۸۸۰ لایک

فیسبوک ایران :


دختره : لباسای عیدم انقدر قشنگه !

۱۵۹۶۶۳۵۴۷ لایک

آمار کشته ها رو دیگه نمیگمtags: فیسبوک, فیسبوک ايران